Skip to main content

“100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyumun bildiri özeti gönderim tarihi 15 Şubat 2023’e kadar uzatıldı katılmak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler, bildiri özetlerini ” kadineserleri100yil@beykoz.edu.tr” e-posta adresine gönderebilirler.

Doldurulması zorunlu olan Kayıt Formu, KAYIT sayfasında yer almaktadır.
Sempozyum hem yüzyüze (Pandemi koşullarına bağlı olarak) hem de online yapılacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

* Kabul edilen özetler açıklandıktan sonra YENİDEN kayıt yaptırarak (Katılım ücretinin de ödenmesiyle birlikte -ödeme dekontunun eklenmesi mutlaka gerekmektedir) KAYIT kısmına “yüzyüze mi online” olarak mı katılacağınızı belirtmek çok önemlidir. Sempozyum programı bu bilgilere dayanarak düzenlenecektir.

Bildiri Çağrısı

Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakacağız. Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz.

100. yılında Cumhuriyeti konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden genç araştırmacıların katılımını bekliyoruz. Sempozyum katılımcılarının bildiri önerilerinin daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması beklenmektedir. Sizleri, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları, kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller, hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını dile getirmeye davet ediyoruz.