Skip to main content

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Kadınların 100 Yıllık Tarihi ve Bugünü Ortaya Koyuldu!

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi iş birliği ile 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyum gerçekleşti. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın onur konuğu olduğu sempozyum; 20 konu başlığı, 8 panel, 40 oturum ve yaklaşık 200 sunum ile tamamlandı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi iş birliği ile 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyum gerçekleşti. Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde düzenlenen sempozyumun açılışında onur konuğu Prof. Dr. Nermin Abadan Unat oldu. Prof. Dr. Unat, Türkiye’de eğitimine devam etme sürecinden bahsederken Cumhuriyet’in kendisine tanıdığı imkanları da dile getirdi.

Sempozyumda Cumhuriyet ve kadınlar, Türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihi, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları ile ele alınarak, kadınlar adına yüzyıllık tarih ortaya koyuldu. Sempozyum kapsamında KEKBMV Koleksiyonundan derlenen ‘Cumhuriyet’in Kadınları Sergisi’nin de açılışı yapıldı. Cumhuriyet döneminde önemli katkılar sunmuş ve başarılar kazanmış 28 cumhuriyet kadını fotoğraflarıyla sergide yer aldı. İlk 2 gün simultane çevirilerin olduğu sempozyumda, yüzlerce katılımcı, sempozyumdaki panel ve oturumları hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak takip etti. Etkinliğin ikinci gününde ise Dr. Hüseyin Kıyak ve ekibi, ‘Cumhuriyet Kadınlarından Şarkılar’ konseri ile Cumhuriyetin kadın bestekarlarının eserlerini seslendirdi.

Yükseköğretimdeki kadınların oranı %51

Sempozyum açılış konuşmacılarından Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman; “Üniversitemizde tarihi bir an; Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasına tanıklık ediyor, bunun mutluluğunu, coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin 100 yıl içerisinde ülkemize ve insanlığa ekonomik, sosyal ve kültürel çok büyük kazanımları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların içerisinde en büyük ve en değerli kazanımlar kadınlar ve kadın hakları ile ilgili konular.

Kadınların Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarının en temel dinamiği ise hiç kuşkusuz onlara sunulan hak ettikleri eğitim fırsatları olmuştur. Kız çocuklarının ilkokul eğitimi zorunlu hale getirilmiş, bu sayede kadınlar okula gitme imkanı bulmuş, iş ve sosyal yaşamın içerisinde daha fazla yer almaya başlamışlardır. Günümüzde de yükseköğretimde kadınların oranı erkekleri geçerek %51’e ulaşmıştır.” dedi.

Beykoz Üniversitesi’nin, KEKBMV ile hayata geçirdiği üçüncü büyük etkinlik olan sempozyumda konuşmasına devam eden Prof. Dr. Mehmet Durman şunları söyledi; “Cumhuriyet kadınlarının, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının zengin birikim ve dinamizminin disiplinler- arası bir bağlamda ele alınarak Cumhuriyetimizin 100 yılının kadınlar açısından bilançosunun çıkarılmasına katkıda bulunacak bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli iş birliği için Kütüphane ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Hocamız Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu’na, Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”

Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakacağız. Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz.

100. yılında Cumhuriyeti konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden genç araştırmacıların katılımını bekliyoruz. Sempozyum katılımcılarının bildiri önerilerinin daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması beklenmektedir. Sizleri, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları, kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller, hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını dile getirmeye davet ediyoruz.