Skip to main content

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih – 31 Ocak 2024

(Tam metin bildiriler minimum 5ooo, maksimum 8000 kelime olmalıdır.)

Kabul edilen tam metinlerin katılımcılara bildirilme son tarihi – 31 Mart 2024